สมัยก่อนคงมีสัตว์ร้ายชุกชุม ประกอบกับภูมิประเทศแถบนี้เป็นที่ลุ่มและภูมิอากาศที่ร้อนแบบบ้านของคนไทยจึงเป็นบ้านที่ต้องยกพื้นให้สูงเรียกว่าใต้ถุน เพราะว่าไว้ป้องกันสัตว์รบกวนบ้านเราเป็นเมืองร้อนบ้านที่มีใต้ถุนสูงจะทำให้
ลมไหลผ่านได้เป็นอย่างดีทำให้บ้านเย็นสบายไม่ร้อนเวลาน้ำท่วมตัวบ้านก็ไม่เสียหาย ช่วงที่แล้งก็ใช้ทำกิจกรรมต่างๆ ผูกเปล ผูกอู่ เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานหรือจะนั่งเล่นนอนเล่น วิ่งเล่นสำหรับเด็กก็น่าสนุกดีลมพัดผ่านทำให้เย็นสบายเมืองไทยเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมบ่อยจึงถือว่า บ้านแบบของคนไทยหรือบ้านทรงไทยเหมาะที่สุดสำหรับการทำเป็นบ้านอยู่อาศัย